دکتر علي غلامی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتوگو با افکارنیوز، با اشاره به اثر قبلی‌اش با عنوان «مسأله حجاب در غرب»، عنوان کرد: در این کتاب کوشیدم با نگاهی کامل و بی‌طرفانه به مباحثی در این حوزه بپردازم که پیش از این کمتر به آن‌ها توجه شده بود و اتفاقا در حال حاضر به شبهات مطرح و جدی در جامعه مطرح شده است.

وی افزود: این اثر را در پاسخ به سوال‌های «علل بدحجابی در ایران چیست؟»، «راه‌کارهای حل مشکل بدحجابی چیست؟»، «به چه دلیلی حکومت حق ورود به حوزه پوشش را دارد؟» و «شبهات مربوط به حوزه پوشش و پاسخ به آن چیست؟» نگاشته‌ام.

دکتر علی غلامی برخی از شبهات این حوزه را در پرسش‌هایی مانند این که آیا پیامبر(ص) و امیر مومنان(ع) هم با بدحجابی برخورد می‌کردند؟ آیا حجاب در حوزه شخصی نیست که حکومت حق ورود به آن را نداشته باشد؟ غرب بدون حجاب پیشرفت کرد و ما با حجاب عقب مانده‌ایم؟ و حجاب مانع از فعالیت ماست؟ عنوان کرد.

این استاد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی، بخش اصلی اثرش را بررسی حق حکومت در حوزة حجاب دانست و ادامه داد: متاسفانه به محض طرح چنین مباحثی عده‌ای به یاد گشت ارشاد می‌افتند در حالی که گشت ارشاد مربوط به مُفسد است، فردی که در پی اشاعه و گسترش فساد و فحشا در جامعه است اما به شکل عمومی حکومت وظیفه دارد قبل از مرحلة برخورد با افراد، ابتدا زمینة شناخت، سپس گرایش و در نهایت رفتار مناسب افراد را فراهم کند و آنگاه پس از این‌ها نوبت به امر و نهی مردمی و نهایتا ورود حکومت می‌رسد.

کتاب‌های «مساله حجاب در غرب» و «مساله حجاب در جمهوری اسلامی ایران» را انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) را به چاپ رسانده است.