به گزارشافکارنیوزبه نقل از مهر، سهیل معینی در گفتگو با اشاره به جلسه امروز مجلس شورای اسلامی گفت: فراکسیون معلولان مجلس نهم اولین اقدام خود را در دفاع از جامعه معلولان انجام داده و وزیر آموزش و پرورش را در خصوص عدم رعایت سهمیه استخدامی معلولان در گزینش سال ۸۹ مورد سوال قرار دادند.

مشاور وزیر رفاه در دولت نهم افزود: حاجی بابایی نتوانست نمایندگان سوال کننده را قانع کند. وزیر می گفت: من طبق مجوز کار کردم و دولت نگفته بود سهیمه معلولان را رعایت کنم!

مدیرعامل انجمن باور گفت: قدم بعدی قطعا استیضاح وزیر است چرا که وی تخلف بزرگی انجام داده و حقوق معلولان را زیر پا گذاشته است. البته یکماه وقت دارد به دلیل قانع نشدن نمایندگان سوال کننده توضیحات خود را به کمیسیون مربوطه ارائه کند.