به گزارش افکارنیوزبه نقل از واحد مرکزی خبر، این رفتگر که دیروز در حال نظافت خیابان بود کیفی را به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان، حاوی تعداد زیادی چک روز در خیابان پیدا کرد و بعد از پیدا کردن نشانی صاحب کیف، آن را به او برگرداند.