افکارنیوز

: یک پیرمرد با شباهت بی حد و مرز خود به " کارل فردریکسون " شخصیت دوست داشتنی انیمیشن محبوب " بالا(Up) " باعثشگفتی همگان شد و به شهرت رسید.