یک مربی کره ای کاراته موفق شد به این میمون برخی از فنون کاراته را بیاموزد. این فنون در اصل از مبارزه میمون ها برای دفاع از خود گرفته شده است و این مربی حرکات مبارزه با میمون ها را به این میمون آموزش می دهد.

کد خبر: 172542