به گزارشافکارنیوزبه نقل از مهر، محمود بهمنی در مراسم جشن خودکفایی مدجویان کمیته امداد که روز سه شنبه برگزار شد، افزود: برای ایجاد شغل در هر پروژه بزرگ صنعتی حدود ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار لازم است این در حالی است که برای ایجاد سرمایه در طرح‌های اشتغال خرد و کوچک تنها ۱۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.

وی تاکید کرد: در سال ۹۰،۱۵ هزار میلیارد ریال در بخش قرض الحسنه اختصاص یافته و ۱۰ هزار و ۵۳۴ هزار میلیارد ریال از این اعتبار جذب شده است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ایجاد اشتغال نخستین مرحله چرخه تولید است بنابراین لازم است سازمان‌هایی ایجاد شود که تولیدات را به دست متقاضیان و بازار برساند و بدین ترتیب می‌توان واردات و ارزبری را کاهش داد.

وی از اختصاص ۲۰ درصد منابع قرض الحسنه به کمیته امداد خبر داد و گفت: از این رقم ۱۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است و امروز منابع قرض الحسنه به ۲۱۱ هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان رسیده که ۱۹۹ هزار میلیارد آن قابل پرداخت است.

بهمنی با اشاره به اختصاص ۳۹ درصد از منابع در چهار سال قبل به بخش قرض الحسنه اظهار کرد: در حال حاضر۱۰۱ درصد منابع به قرض الحسنه اختصاص می‌یابد و این یعنی ۱۰۰ درصد از منابع را به قرض الحسنه اختصاص می‌دهیم.

وی همچنین با اشاره به افزایش وام اشتغال از پنج میلیون به ۱۰ میلیون تومان اظهار امیدواری کرد که در آینده ای نزدیک میزان این وام به ۱۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

رییس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به توانمندسازی ۱۰۰ هزار خانوار در کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: بدین ترتیب با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان نتیجه گرفت با اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان ۴۰ هزار شغل ایجاد شده است و این در حالی است که با اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد یک کارخانه تنها می‌توان برای ۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرد.

بهمنی راه نجات کشور را در شرایط فعلی در طرحهای خرد و کوچک دانست و گفت: تنها از طریق این طرحهاست که میتوان مهاجرت را کاهش و روستاها و شهرهای کوچک را حفظ کرد.