به گزارشافکارنیوزبه نقل از مهر، عباس جعفری دولت آبادی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: شب گذشته با همکاری سربازان گمنام امام زمان ۲۸ نفر از افراد مرتبط با شبکه های ضد انقلاب دستگیر شدند.

دادستان تهران افزود: این افراد با سازماندهی در ۱۰ ساختمان در پایتخت متمرکز بوده و اسناد نشان می دهد با سیستم بهائیت هم همکاری داشته اند.