افکارنیوز:

در خصوص مهارت‎های ارتباطی والدین با فرزندان خاطرنشان کرد: اختصاص وقت معین برای بازی با کودک سبب می‌شود تا کودک حضور دائمی والدین را درک کند و از رفتارهای منفی برای جلب توجه والدین استفاده نکند.


وی با اشاره به این نکته که کاربرد کلمات در معرفی ویژگی‌های اخلاقی کودکان از سوی والدین بر واکنش‌های اخلاقی کودک تاثیرگذار است، عنوان کرد: کودکان در تمام سنین نیاز به اختصاص زمان ثابت و صرف وقت متناسب با شرایط سنی که در آن واقع هستند، دارند.این مشاور کودک تصریح کرد: اختصاص زمان معین به کودک موجب اعتماد به نفس در او می‌شود و کودک با لذت بردن از بازی، بدون نگرانی از عدم اجرای این دوره در روزهای آتی به ارتباط با والدین می‌پردازد.


وی با اشاره به این نکته که اختصاص زمان ارتباط و بازی در کودکان پیش از دبستان باید به دو تا سه بار در روز افزایش یابد، بیان کرد: در گام‌های بعدی تربیتی از عادت بازی کودک می‌توان به عنوان یک ابزار تنبیهی استفاده کرد.

مرادیان به اینکه تقسیم وظایف و زمان بین والدین از وابستگی شدید کودک جلوگیری می‎کند اشاره کرد و یادآور شد: تفریح و بازی کودک در بوستان، حضور در کلاس‌های مختلف به صورت ۴ ساعت در هفته و… در کاهش وابستگی شدید کودکان در سنین پایین توصیه می‌شود.

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی با بیان این نکته که نگرانی از دخالت در تربیت فرزند سبب ممانعت از حمایت دیگران در مسیر نگهداری از کودکان است، بیان کرد: افراد باید فرصتی به خود اختصاص دهند تا با روحیه و انرژی بیشتری در مسیر تربیت و ارتباط با فرزند خود گام بردارند.

مرادیان اضافه کرد: پایههای ارتباط والدین با فرزندان باید از کودکی به وجود آید تا در دوران بزرگسالی ارتباط مناسبی با والدین برقرار کند و حضور در خانواده لذت بخش باشد.