رنگین کمان هایی که در آسمان شب نواحی قطب شمال دیده میشوند واقعاً اعجاب آور هستند. عکاس انگلیسی Tony Prower در Reykjavik ایسلند زندگی می کند و با سفر به دور این کشور از مناظر طبیعی فوق العاده دیدنی آن خصوصاً در شب عکسهایی تحسین برانگیز گرفته است.

کد خبر: 173132