به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، متأسفانه‌ همان‌طور که می‌دانید، بخاری مدرسه در روستای شین‌آباد پیرانشهر بدون اطلاع قبلی و خودسرانه آتش گرفته است. این بخاری قبلا هم چند بار به طور خودسر اقدام به دوده‌پراکنی در محیط کلاس کرده بود که البته به صورت خودجوش دست از این کار کشیده بود.

اصولا بخاری‌ها در بین وسایل گرمازا شهره به اقدامات خودسرانه هستند و وقتی آتش می‌گیرند، کسی جلودارشان نیست!

اصولا وقتی یک بخاری آتش میگیرد، یعنی یک بخاری آتش گرفته است و آتش گرفتن بخاری خیلی خطرناک است، چون وقتی بخاری آتش میگیرد، تر و خشک با هم میسوزند. یک ضربالمثل سرخپوستی میگوید: بخاری خوب، بخاری خراب است! بگذریم. من از این تعجب میکنم که برخی بخاری را مقصر نمیدانند و دنبال مقصر انسانی میگردند. اصلا چطور میشود یک بخاری در آذربایجان آتش بگیرد، ولی یک نفر در تهران مقصر باشد؟ حکایت این مثل است که: گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری! به هر حال وقتی یک بخاری آتش میگیرد، کسی جز خود بخاری مقصر نیست! وقتی هم که هواپیمایی سقوط میکند، کسی جز خلبان مقصر نیست!