به گزارش افکارنیوز، روزنامه خراسان نوشت: حساس تنهايي خطر ضعف حافظه را افزايش مي دهد. محققان هلندي مي گويند، بين احساس تنهايي با بيماري آلزايمر ارتباط معناداري وجود دارد. به نقل از سايت CNN، نتايج تحقيقات گذشته نشان مي دهد، ارتباط نداشتن با ديگران و انزوا، خطر اختلال و افت ذهني را افزايش مي دهد. نتايج بررسي طولاني مدت روي سلامت بيش از ۲هزار بيمار در طي ۳سال نشان مي دهد، افرادي که تنها زندگي مي کردند، نسبت به افرادي که با ديگران زندگي مي کردند، بيشتر در معرض اختلال حافظه قرار داشتند. همچنين افرادي که احساس تنهايي مي کردند در مقايسه با ديگران ۲برابر بيشتر در معرض اين اختلال قرار گرفتند.