روابط عمومی وزارت اطلاعات خبر داد متهمین که از میان برخی کارکنان مدارس، موسسات آموزش از راه دور، مدارس غیر انتفاعی و تعدادی دلال و واسطه هستند با بکارگیری شگردهایی خاص مبادرت به سند سازی و جعل مدارک تحصیلی نموده و از هر متقاضی بین ۱۷ الی ۳۰ میلیون ریال پول دریافت داشتند.

به گزارش مشرق، بر اساس این گزارش متهمین ضمن اخذ کد دانشآموزی و سابقه سازی در مدرسه و ادارات آموزش و پرورش و درج ریز نمرات بدون حضور متقاضی در مدرسه و امتحانات اقدام به صدور مدارک تحصیلی ساختگی مینمودند تا در صورت استعلام این مدارک از وجاهت قانونی نیز برخوردار باشد.