ایرنا خبر داد:

دادگاه عالی فدرال امارات در رای خود، جاری شدن طلاق به صرف اظهار مرد مبنی بر طلاق دادن زن آن هم تحت عنوان تهدید و در شرایط خشم را معتبر دانست.

این حکم به دنبال پرونده ای صادر شده که در آن یک مرد مصری به همسر خود با لحنی تهدید آمیز گفته بود، اگر یک بار دیگر به منزل همسایه بروی تو را طلاق خواهم داد و زن بدون توجه به منزل همسایه رفته است.

دادگاه صرف اقدام زن برای رفتن به منزل همسایه را عملی شدن تهدید همسر تلقی کرده و با توجه به آنکه مرد قبلا دوبار این تهدید را بر زبان آورده بوده، زن را مطلقه اعلام کرد.

طبق قوانین امارات، چنانچه مردی سه بار از خواست خود مبنی بر طلاق زنش سخن بگوید، همسر وی مطلقه خواهد بود و تفاوتی نمی کند که هر سه را در یک زمان بگوید یا در زمانهای مختلف.

به این ترتیب زن به این شکل سه طلاقه اعلام شده و حق رجوع برای وی نیز از بین خواهد رفت.
پس از صدور این حکم، مرد مصری با اعلام این مطلب که طبق فتوای یکی از روحاینون مصری طلاق وی معتبر نبوده چرا که در هنگام بیان این اظهارات به شدت عصبانی بوده و قصد واقعی مبنی بر طلاق نداشته تقاضای تجدید نظر می کند که با رای دادگاه عالی فدرال امارات حکم صادره تایید و تقاضای این مصری رد شد.

برخی منابع قضایی در امارات، صدور این حکم را گامی در راستای حمایت از حقوق زنان دانسته که خواهان طلاق از همسران خود هستند اما آنها با وجود سوء معاشرت حاضر به طلاق به شکل رسمی که مستلزم پرداخت برخی هزینه ها می باشد، نیستند.

در قوانين امارات زنان از كمترين حقوق پس از طلاق برخوردار هستند كه اين مساله موجب اعتراض برخي نهادهاي مدني و حقوق بشري به اين كشور شده است .