به گزارش ايسنا، آيتالله العظمي وحيدخراساني در پاسخ به پرسشي كه در بخش سوالات شرعي پايگاه اطلاعرساني اين مرجع تقليد قرار گرفته است، استفاده از ماهواره در فرض پرسش مطرح شده، براي مقاصد مباح و شرعي را با قيد شرايطي بدون اشكال دانسته است.متن کامل سوال و پاسخ این مرجع تقلید به این شرح است:

سوال۴۸۶: آیا استفاده از آنتن ماهواره برای مقاصد مباح و شرعی چه حکمی دارد؟(با توجه به اینکه اینجانب یک محقق هستم و درباره مسیحیت و یهودیت تحقیق می‌کنم).پاسخ: در فرض سؤال در صورتي که خوف انحراف عقيده يا سستي در مسائل شرعي نباشد و يا ارتکاب حرام براي ديگران نيز پيش نبايد، اشکالي ندارد.