افکارنیوز

: این متخصصان ادعا کرده‌اند افرادی که در سال‌های نخست پس از تولد و در سنین کودکی رشد آرام‌تری دارند، بیشتر عمر می‌کنند.

این مطالعه نشان می‌دهد افرادی که جسم‌شان سریعتر رشد می‌کند، بافت‌های آسیب‌دیده بیشتری در بدن آنها تجمع می‌کند.

این متخصصان با ایجاد تغییر در الگوهای رشد ۲۴۰ ماهی به این نتایج دست یافته‌اند.

آنها دریافتند طول عمر ماهیهای که سریع رشد میکنند و جثه آنها بزرگ میشود، ۱۵ درصد کمتر از حد طبیعی است.