به گزارش افکارنیوز به نقل از برخي ادارات کل آموزش و پرورش در استان هاي مختلف کشور، طي روزهاي اخير با ارسال بخشنامه هايي به مدارس دولتي فاقد موتورخانه و شوفاژ، خواستار اعلام تعداد بخاري هاي گازسوز دودکش دار و بدون دودکش اين مراکز و تعداد اتاق هاي موجود در مدارس شده اند.