انتشار دود غليظ در واگنهاي متروي تهران در ايستگاه جوانمرد قصاب باعث اختلال در حركت قطارهاي مترو شد.

به گزارش ایسنا، بعدازظهر امروز سه شنبه نقص فنی در دو واگن انتهایی یک قطار مترو موجب انتشار دود غلیظی در ایستگاه مترو جوانمرد قصاب شد که ماموران با پیاده کردن مسافران به برطرف کردن نقص به وجود آمده اقدام کردند.

این اتفاق موجب توقف نیم ساعته‌ی حرکت قطارهای مترو در این خط شد.