افکارنیوز:

چول – جولی از متخصصان دانشگاه ایلینویز به همراه دستیارانش از دانشگاه‌های کورنل و پنسیلوانیا در آمریکا در یک مطالعه گسترده روی ۲۴۸۹ نفر در گروه‌های سنی ۴۰ تا ۷۰ سال به این نتایج دست یافته‌اند و شرح یافته‌های خود را در مجله «ارتباطات» منتشر کرده‌اند.

به گزارش ایندیا اکسپرس، بررسیهای اولیه نشان داد که تماشای زیاد تلویزیون بیشتر این حس را در بیماران سرطانی ایجاد میکند که باید تسلیم سرنوشت مرگباری باشند که به دلیل ابتلا به این بیماری در انتظار آنها است اما در مطالعه جدید معلوم شد که اینترنت این تاثیر و تلقین منفی را ندارد. در عوض بیمارانی که بیشتر از اینترنت برای کسب اطلاعات درباره بیماری خود شامل اطلاعات مربوط به پیشگیری و تشخیص سرطان استفاده میکنند، کمتر از این بیماری میترسند و به جای اینکه قصور کنند، ناگزیر به پذیرفتن سرنوشتی مرگبار هستند و به درمان و شانس نجات خود امیدوارتر میشوند.