افکارنیوز گروه اجتماعی:

همزمان با پخش برنامه ای تحت عنوان «روزی پاک» از رسانه ملی، دست اندرکاران این برنامه تصمیم گرفتند با توجه به استقبال مردمی در هر برنامه به پرسش های شنوندگان رادیو، ابهامات و شبهات آنها درباره روزی حلال و کاسبی ایده آل پاسخ دهند.

برنامه روزی پاک از ابتدای آذر ماه روی امواج ۹۸ اف ام رادیو اقتصاد پخش می شود و قراراست ازهفته آینده درهر برنامه کارشناسان، اساتید دانشگاه و آیات عظام به پرسش ها، ابهامات و نظرات شنوندگان برنامه در حوزه روزی حلال و کاسبی ایده آل پاسخ دهند.

بنابر اظهارات دست اندرکاران این برنامه رادیویی یکی از آیتم های ثابت این برنامه آیتم کاسب ایده آل است که گزارشگران برنامه روزی پاک به سراغ مسئولان و مدیران کشور می روند و از آنها درباره شرایط کاسبی ایده آل در جامعه و چگونگی زندگی آنها سوال می کنند.

برنامه روزی پاک با هدف ارائه مباحثتخصصی در زمینه کسب و کار حلال و ارائه مشاوره به شنودگان رادیو با موضوعات رزق و روزی حلال تهیه شده است و آیتم هایی با عنوان پرسش و پاسخ درباره روزی حلال، کسب و کار در تهران قدیم، گزارش های میدانی، صدا مخفی، زیر چتر دلتنگی، کاسب ایده آل و آیتم های متنوع دیگر از جمله بخش های اصلی این برنامه رادیویی است. این برنامه روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت ۱۷:۳۰پخش می شود.