به گزارش افکارنیوزبه نقل از لایف نیوز، نوشتن هم مانند خواندن نیاز به دقت و تمرکز دارد که در صورت داشتن سلامت جسمی و روانی امکان پذیر می شود و بیشتر کودکانی که بد خط می نویسند دچار عارضه ای در استخوان دست و انگشتان می باشند.

بعضی از افراد چون چشمان ضعیفی دارند آن چه را که می نویسند درست نمی بینند و استرس و عصبانیت و پیش فعالی کودکان و نداشتن دقت کافی در هنگام نوشتن از جمله این شرایط است.

افرادی که در خانواده در محیطی آشفته و ناآرامی بزرگ می شوند و یا به دلیل پرخاشگری دچار لرزش دست یا عدم تمرکز کافی باشند دست خط بدی دارند و کلمات را ناخوانا می نویسند.

افرادی که آرامش روحی و روانی دارند و کمتر خود را درگیر مسائل روزمره می کنند و به قول معروف سرشان به کار خودشان گرم تر است دست خطی بسیار زیبا و خوانا دارند و دیگران اغلب از دست خطشان لذت می برند.

دست خط ذهن و روح افراد را تعریف می کند و میزان آرامش روحی و روانی را برای همگان بازگو می کند.