افکارنیوز

: این فیلم کوتاه از ماجرای لامبورگینی LP۶۷۰-۴ SV و سنجاب کوچک به اندازه کافی گویا است.

لینک فیلم