افکارنیوز

: به سلامتی پاک کن که به خاطر اشتباه دیگران، خودش رو کوچیک می کنه


- از دکمه «اینتر»، رفیق روزهای عصبانیت هامون ممنونیم که زیر بار سخت ترین ضربات دست ما صداش در نمیاد!

- اگر می خواهید خوشبخت باشید زندگی را به یک هدف گره بزنید، نه به اشیاء …

- به کسانی که پشت سر شما حرف می زنند بی اعتنا باشید. آنها به همانجا تعلق دارند، یعنی دقیقا پشت سر شما…

- زندگی مانند یک سوال چند گزینه ای است، گاهی این گزینه ها هستند که باعثسردرگمی شما می شوند…

- یکی می گفت: باید از کنار مشکلات با سرعت عبور کنی و بگی: «میگ میگ» اما نمی دونست مشکلات نشستن رومون میگن: «انگوری انگوری»

- آدم ها دو دسته هستن، اونهایی که در جواب «پاشو بریم» میگن کجا؟ و اونایی که میگن بریم…

- زمانی که خاطره های تان از امیدهای تان قوی تر شدند، روزگار افول تان در راه است…

- وقتی به کسی بطور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت: «شخصی برای زندگی» یا «درسی برای زندگی» …

- انسان مغرور همانند شخصی است که بر قله کوهی ایستاده و همگان را کوچک می پندارد و غافل از اینکه مردم از پایین قله او را کوچک می بینند…

- اگر می خواهی دروغی نشنوی، اصراری برای شنیدن حقیقت مکن…

- لشکری از گوسفندان به فرماندهی یک شیر بهتر از لشکری از شیران، به فرماندهی یک گوسفند است!

- اگر باور داشته باشیم که فردا روز بهتری خواهد بود، سختی امروز را آسانتر می توانیم تحمل کنیم...