به گزارشافکارنیوزبه نقل از مهر، اکبر غمخوار گفت: این اقدام کار اشتباهی است چرا که در چند سال گذشاته تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته شد و نرخ را یکسان کردند ولی دوباره هتلداران خواستار برگشت به طرح قبلی هستند.

وی ادامه داد: آنها می گویند که آن زمان صد دلار از هتلدار می گرفتیم و اکنون نیز اگر بخواهیم صد دلار بگیریم برایمان صرف نمی کند. درحالی که باید گفت اگر آن زمان تاثیر نرخ ارز هزار تومان بود اکنون تاثیر نرخ ارز نیز فرق کرده و باز همان تاثیر را طبق نرخ روز دارد.

غمخوار بیان کرد: اگر این اتفاق بیفتد همان صنعت گردشگری نصفه نیمه ای که اکنون داریم نیز تعطیل می شود با این حال با مقامات گردشگری در سازمان میراثفرهنگی مذاکره می کنیم.

به گفته غمخوار؛ در هیچ جای دنیا هتلداران از گردشگران خارجی نرخی متفاوت از گردشگران داخلی کشورشان را دریافت نمی کنند.