به گزارشافکارنیوزبه نقل از ایسنا، ‌ یک گروه از متخصصان بین المللی به سرپرستی پزشکان اسکاتلندی در یک مطالعه ۱۸ ساله نقش شخصیت را در ۲۹۸ گوریل در مناطق حفاظت شده و باغ وحش‌های آمریکای شمالی ارزیابی کردند.

به گزارش دیلی اکسپرس، انواع شخصیت‌های این گوریل‌ها توسط نگهبانان باغ وحش‌ها، افراد داوطلب، کارشناسان و متخصصانی که این گوریل‌ها را می‌شناختند، به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

در این بررسیها معلوم شد بین شخصیت برون گرایی و افزایش طول عمر در این گوریلها ارتباط مستقیم وجود دارد و این ارتباط تحت تاثیر سن و جنسیت قرار نمیگیرد. این متخصصان با انجام آزمایشات فوق دریافتند افرادی که روحیه شاد و برون گرایی دارند معمولا بیشتر عمر میکنند.