به گزارشافکارنیوزبه نقل از فارس، شرایط عمومی پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی داروسازی شامل اعتقاد به نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارا بودن شرایط عمومی ورود به دوره مربوطه بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دارا بودن دانشنامه دکترای داروسازی و کارشناسی ارشد داروسازی از دانشگاههای داخل یا خارج از کشور به تایید وزارت بهداشت است.

داوطلبان فقط مجاز به ثبت نام در یک رشته هستند و آزمون ورودی بیست وپنجمین دوره دکتری داروسازی شامل امتحان کتبی و شفاهی است.

رشته های مورد تایید در این آزمون بدین شرح است:

رشته کنترل دارو: دکترای عمومی داروسازی

رشته فارماسیوتیکس: دکتری عمومی داروسازی، کارشناسی ارشد داروسازی(به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)

رشته سم شناسی: دکترای عمومی داروسازی، پزشکی، دامپزشکی، کارشناسی ارشد و فوق لیسانس در رشته های(داروسازی - سم شناسی - داروشناسی)

رشته داروسازی سنتی: دکترای عمومی داروسازی

رشته داروسازی هسته ای: دکترای عمومی داروسازی، فوق لیسانس(کارشناسی ارشد) در تمام گرایشهای شیمی، مهندسی شیمی، بیوشیمی، ایمونولوژی و فارماکولوژی و توکسیکولوژی

رشته بیوتکنولوژی دارویی دکتری عمومی: داروسازی، پزشکی

کارشناسی ارشد رشته های: زیست فنآوری دارویی، زیست فنآوری پزشکی(بیوتکنولوژی پزشکی)، مهندسی شیمی، بیوشیمی، زیست شناسی، میکروب شناسی، نانوتکنولوژی پزشکی و نانوتکنولوژی دارویی

رشته اقتصاد و مدیریت دارو: دکترای عمومی داروسازی، دکتر عمومی پزشکی، کارشناسی ارشد اقتصاد، کارشناسی ارشد مدیریت در سلامت و بهداشت، کارشناسی ارشد داروسازی، کارشناسی ارشد نظارت بر امور دارو

رشته فارماکوگنوزی: دکتری عمومی داروسازی، پزشکی عمومی، کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) در رشته فیتوشیمی

رشته شیمی دارویی: دکترای عمومی داروسازی، کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی دارویی

رشته داروسازی بالینی: دکترای عمومی داروسازی

رشته نانوفناوری دارویی: دکترای عمومی: داروسازی، پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی و دکترای علوم آزمایشگاهی

کارشناسی ارشد: نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی(همه گرایش ها)، نانوتکنولوژی پزشکی، زیست فنآوری پزشکی، فارماکولوژی، سم شناسی، فیزیولوژی، بیوشیمی، بیوفیزیک، علوم تغذیه، علوم بهداشتی درتغذیه، ایمنی شناسی پزشکی، ژنتیک، مهندسی ژنتیک، زیست شناسی(همه گرایش ها)، میکروب شناسی پزشکی، مهندسی پزشکی(همه گرایش ها) شیمی(همه گرایش ها) ژنتیک انسانی، مهندسی پلیمر، بیومواد و بیوانفورماتیک

رشته زیست مواد دارویی:دکترای عمومی پزشکی،دکترای عمومی دندانپزشکی،دکترای عمومی داروسازی، دکترای عمومی دامپزشکی و یا دارا بودن کارشناسی ارشد دریکی از رشته های زیست فن آوری پزشکی، نانوفناوری پزشکی ، پلیمر، زیست شناسی سلولی مولکولی، فیزیک پزشکی، بیوفیزیک و بیوشیمی بالینی، بیوفیزیک و بیوشیمی، شیمی باگرایش های شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی فیزیک، مهندسی شیمی ، مهندسی داروسازی و مهندسی پزشکی و نیز مهندسی بافت و زیست مواد ( در صورت پذیرش پیشنهاد از طرف دبیر محترم آموزش تخصصی داروسازی)