به گزارش افکارنیوزبه نقل از باشگاه خبرنگاران، بر اساس این گزارش، برای اولین بار مکانیسم مولکولی اسپرم و تخمک در جنین انسان به کمک این کشف راه جدیدی که باید بر اساس تکنیک های کشف آینده در یک لوله آزمایش که سلول های مسئول بارداری را می سازد را تشکیل می دهد.

نتایج این کشف که توسط پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس انجام شده در مجله زیست شناسی طبیعت منتشر شد.

در این تحقیق، تیم تحقیقاتی به رهبری آماندر کلارک، زیست شناس کار می کنند که به مراحل اولیه توسعه گامت ها(تخمک و اسپرم) و زندگی پیش از تولد انسان توجه کرده اند چرا که در این دوره ممکن است ریشه اشکالات ناباروری کشف شوند.

این مشکل در حدود ۱۰ درصد از جمعیت در سن باروری را تحت تاثیر قرار می دهد و در اغلب این موارد علل به راحتی قابل شناسایی نیست. مطالعات متعدد، به توسعه مستقیم جنینی و زمان شکل گیری پیش از گامت اشاره دارند.

محققان در کالیفرنیا ابتدا جوانه پیش سازی سلول گامت را از ۱۳۴ نمونه گرفته شده از جنین انسان در جنین بین هفته ششم و بیستم را به عنوان سیگنال های مولکولی که یک پروتئین شناخته شده که CKIT نام دارد و بر روی سطح سلول قرار دارد را جدا کردند.

به کمک این حرکت ما قادر به توصیف قدیمیترین رویداد های مولکولی که منجر به توسعه سلول های زایا می باش هستیم.

تجزیه و تحلیل همه تغییرات بروی DNA و پروتئین های موجود در آن، درک دو فاز اصلی که منجر به تشکیل سلول های زایای اولیه می شود را ممکن می سازد.


این دو فاز شامل برنامه ریزی مجدد ژنوم، یک تغییر واقعی در DNA توسط بازآرایی تغییرات شیمیایی تحت نام مبتلاسیون است.

این کشف در نتیجه بازگشایی فصل جدیدی در مبارزه با ناباروری است که به شما اجازه ذخیره کردن پایه و اساس برای کشت گامت جنسی در یک لوله آزمایش را می دهد.

ممکن است این اطلاعات برای پرداختن به مسائلی چون عدم باروری تخمک و اسپرم مفید باشد.
این عدم باروری ممکن است به عدم وجود پیش سازه های سلولی در جوانه گامت باشد که می توان آن ها را در لوله آزمایش رشد داد و به این روش با افزایش پیش سازه های سلولی در این گامت ها می توان آن ها را قادر به طی مسیر طبیعی و باروری ساخت.
توانایی جدا سازی و تکثیر جوانه اولیه در آزمایشگاه می تواند به حل مشکل افرادی که از ناباروری تخمک رنج می برند کمک کند.
جوزپه نوولی، سرپرست بخش ژنتیک دانشگاه رم گفت: پیوند تخمک و فولیکول در تخمدان نیز می تواند به زنانی که از باروری ناقص رنج می برند کمک کند.
این روش می تواند در درمان بیماری هایی که در آن ها از روش های شیمی درمانی و پرتودرمانی استفاده می شود نیز مفید واقع شود.