تمام مجسمه های کاغذی این خانم خلاق تنها با استفاده از کاغذ و به روش تا زدن کاغذها و با دست ساخته شده اند و توسط اشعه ماوراء بنفش نگهداری میشود تا از پوسیدگی حفظ گردند.

افکارنیوز

: معمولا خواننده هرکتابی سعی میکند در ذهن خود شخصیتهای داستانی آن کتاب را بسازد اما این خانم جوان پا را از فراتر تخیلات واهی نهاده و اقدام به خلق شخصیتهای مشهور کتابها در دنیای واقعی کرده است. او با استفاده از کاغذ صفحات هر کتاب شخصیتهای داستانی معروف آن کتاب را میسازد.

خام " جودی هاروی براون " شخصیتهایی را با الهام از داستانهای معروف دنیا خلق کرده است که بسیار جالب هستند. او شخصیتهای معروفی چون " هری پاتر "، " تام سایر "، و " هکل بری فین " را ساخته است.

تمام مجسمه های کاغذی این خانم خلاق تنها با استفاده از کاغذ و به روش تا زدن کاغذها و با دست ساخته شده اند و توسط اشعه ماوراء بنفش نگهداری میشود تا از پوسیدگی حفظ گردند.

اين خانم هنرمند جوان که مليتش مشخص نشده است معتقد است شخصيتهاي هر کتابي که خوانده ميشود ارزش حضور در دنياي واقعي را دارد.

کد خبر: 174812