ابراهيم سحرخيز درگفتگو با باشگاه خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: همكاران فرهنگي مديران با كفايتي هستند ورعايت قوانين و مقررات را در دستور كار دارند و گرفتن هرگونه وجه اجباري از دانش آموزان را پسنديده نميدانند اما اگر تخلفي صورت پذيرد و از مدير مدرسه شكايتي شود قطعاً وزارتخانه با آن برخورد ميكند .

وی ادامه داد: موکول کردن کارنامه یا مطالبه کردن وجوه به طور اجباری زیبنده مدیران مدارس نیست واگر موردی دراین باره دیده شود قطعاً مدیر کل ارزیابی و عملکرد وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌های دیگر برخورد لازم را با آن می‌کنند.

وي با اشاره به برخورد وزارت آموزش و پرورش با مدير متخلف خاطرنشان كرد: اگر شكايتها چه به صورت حضوري چه تلفني به آموزش و پرورش داده شود قطعاً قسمت ارزيابي عملكرد و پاسخ گويي به شكايات به آن مدرسه مراجعه ميكنند ومسئله را پيگيري ميكنند و در صورت وقوع چنين امري كه مديران قوانين را رعايت نكنند، دستگاههاي پيش بيني شده درآموزش و پرورش يا در مراحل بالاتر هيئتهاي رسيدگي به تخلفات برابر قانون با آنها برخورد ميكند.