واحد مرکزی خبر:جعفر ربیعی درمصاحبه با خبرنگار ما افزود: برای حضور گسترده شهروندان در نماز جمعه فردا به امامت مقام معظم رهبری ، مترو تهران به صورت رایگان به نمازگزاران خدماترسانی خواهد کرد. وی گفت: طبق دستور شهردار تهران از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه مترو به صورت رایگان برای جابه جایی نمازگزاران از سطح شهر و تمام ایستگاه های مترو اقدام خواهد کرد. مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو افزود:پس از پایان نماز جمعه نیز برای بازگرداندن نمازگزاران به مقاصدشان اقدام میشود. ربیعی ادامه داد: در خط ۴ مترو تهران از نظر تعداد ناوگان با کمبود مواجه هستیم اما با بررسی حجم جمعیت، در صورت نیاز به طور حتم از قطار کمکی در مترو استفاده خواهد شد.