به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، علی اکبر خبازها با بیان این مطلب افزود: در قرارداد جدید سال جاری بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی که با بیمه دی بسته شده است خدمات درمانی بیشتری نسبت به سال گذشته به بازنشستگان و خانواده های آنان ارائه می شود.

وی تاکید کرد: به منظور افزایش سقف خدمات بیمه، مبلغی که از بازنشستگان دریافت می شود نیز بیشتر شده است بطوریکه از ابتدای مهرماه ماهیانه ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان در ازای هر یک از افراد تحت پوشش به بیمه دی پرداخت می شود.

رئیس شورای عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی گفت: به بازنشسته ای که قصد انصراف و یا افزودن فرد جدیدی برای استفاده از خدمات بیمه تکمیلی دارد تا پایان آذرماه مهلت داده شده که به دفاتر بازنشستگان در تمامی استانها مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل کند.

خبازها همچنین در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان افزود: در سال ۸۸ قرار بود ۲۵۰۰ میلیارد تومان در قالب سهام قابل ارائه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان درنظر گرفته شود که از این میزان ۹۳۷ میلیارد تومان توزیع شد اما همچنان حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان آن باقی مانده است.

به گفته وی، جامعه بازنشستگان همچنان بستانکار است و دولت باید این قانون را اجرایی کند.