اما جستجوی خبرنگار پارسینه، نشان از آن دارد که در میان سایتهای معروف و نیز پایگاههای شخصی مسئولین و شخصیتهای سیاسی، موارد زیادی وجود دارد که در ستاد ساماندهی به ثبت نرسیدهاند.

به گزارش پارسینه، به عنوان مثال می‌توان از پایگاه‌های اینترنتی روزنامهٔ کیهان، خبرگزاری فارس و نیز پایگاه رسمی ریاست‌جمهوری نام برد.