عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: تا جایی كه بنده اطلاع دارم تاكنون موضوعی پیرامون تفكیك جنسیتی در دانشگاه ها در مجلس و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نرسیده است.

اسفندیار اختیاری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دادنا در زمینه آغاز تفکیک جنسیتی در دانشگاه علامه اظهار داشت: هیچ قانونی مبنی بر الزام تفکیک جنسیتی وجود ندارد، بنابراین، این اقدام مطابق با قانون نیست. حالا اگر این اقدام مستند به مصوبه ای در هیئت امنای این دانشگاه است یا خیر بنده اطلاعی از آن ندارم، هرچند که هیئت امنای دانشگاه ها نمی توانند مواردی اینچنینی را به تصویب برساند چرا که این موضوع باید به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد.

وی افزود: قانون در مجلس اینگونه است که ما بعدی به نام بعد نظارتی داریم اگر چیزی به اسم غیرقانونی بودن به دست ما برسد یعنی اعتراضی از طرف دانشجو یا استاد به دست ما برسد ما سریع از رئیس دانشگاه و وزارت علوم می خواهیم توضیح دهند و در این راستا اقدام خواهیم کرد.

اختیاری خاطرنشان کرد: در هر حال تا زمانی که اتفاقی نیفتاده است بعد نظارتی ما خیلی فعال نمی شود. البته خیلی اتفاق ها می افتد که شاید قانون نداشته باشد اما غیرقانونی هم نیست.

این در حالی است كه رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از تفكیك جنسیتی تعدادی از كلاسهای این دانشگاه به زودی و در سال جدید تحصیلی خبر داده و گفته است: جدا شدن كلاسهای دانشجویان دختر و پسر فقط مربوط به كلاسهای دروس عمومی است كه تعداد جمعیت دانشجویانش بیشتر است.