افکارنیوز

: طول این سیگار ۴۳.۳۸ متر است که چندی پیش در پایان بیست و نهمین نمایشگاه گردشگری در کوبا به معرض نمایش در آمده است.فردی که این سیگار را به هم پیچیده است یک شهروند کوبایی به نام " خوزه کاستیلار " است که نام وی برای چهارمین بار در گینس به ثبت رسیده است.

کاستیلار ۶۵ سال سن دارد و بیش از شش سال در پیچیدن سیگار و درست کردن آن سابقه دارد. وی در سال ۲۰۰۵ برای اولین بار با پیچیدن سیگار به طول ۴۱ متر برنده گینس شد.