اصلی ترین جذابیت حفره کیمبرلی در اعداد و ارقامی عجیب و بزرگی است که حول این حفره می چرخند: ۵۰هزار کارگر معدن که آن را در مدت ۴۳سال حفر کرده اند، ۲۷۲۰کیلوگرم الماسی که از این حفره بیرون آمد، ۲۲میلیون تن خاکی که برای حفر این معدن بیل زده شد و ۲۱۵ متر عمق و ۴۶۳ متر پهنایی که این حفره دارد!حفره کیمبرلی در قرن ۱۹ میلادی کشف شد. وقتی که چند معدنچی اولین تکه الماس را در نزدیکی این معدن پیدا کردند و سودای تجارت آنها را به حفر عمیق ترین معدن دنیا واداشت. بعد از آنها کارگران دیگری روی این حفره کار کردند تا همزمان با بیشتر شدن عمق آن، رقم کارگردان کار کرده در این معدن به عدد باورنکردنی ۵۰هزار نفر برسد! و این در حالی بود که معدن سخاوتمند کیمبرلی هیچ کدام از آنها را دست خالی برنمی گرداند! ۲۷۲۰کیلوگرم الماس ناب، هدیه ای بود که خاک آفریقا به این کارگران معدن داد.اما شگفتی های کیمبرلی به همین جا ختم نمی شود! ماجرا وقتی برایتان جالب تر خواهد شد که بدانید این ۵۰هزار کارگر بدون هیچ ابزار حفاری پیشرفته ای بزرگترین معدن دنیا را حفر کردند؛ یعنی تنها با بیل و کلنگ های مکانیکی که استفاده از آنها در بین سال های ۱۸۷۱ تا ۱۹۱۴ مرسوم بود.

آنها ۲۲میلیون تن خاک را جا به جا کردند و حفره ای به بزرگی ۴۶۳ متر و عمق ۲۱۵ متر به وجود آوردند اما پیشروی بیش از این ادامه پیدا نکرد چون کارگران وارد سطحی از معدن شده بودند که حفاری بیشتر ممکن بود به قیمت جانشان تمام شود. بنابراین، معدن تعطیل شد اما مدتی بعد، کمپانی برادران بیرز که مالک این معدن بودند، کندن آن را به صورت زیرزمینی ادامه دادند.بعد از پایان عملیات حفاری، معدن این بار فصل تازه ای از عمر خود را آغاز کرد. آبهای زیر زمینی کم کم به داخل این حفره نفوذ کردند تا پس از مدتی، کیمبرلی تبدیل به دریاچه کوچکی شود که ۲۰درصد از عمق حفره، یعنی ۴۰متر از آن را پر می کرد.