یک خانم هنرمند به نام Nirit Levav با زنجیر و کمی لوازم دیگر دوچرخه این مجسمه های جالب را درست کرده است.

کد خبر: 175448