افکارنیوز: به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي ، "صادق محصولي" افزود: در شرايط كنوني،هيچ مشكلي براي بيمه شدگان خبرنگاران وجود ندارد و هر كدام از خبرگزاري ها كه تمايل دارند به آساني مي توانند خبرنگاران را بيمه كنند.
وی با بیان اینکه بیشتر خبرنگاران در سطح کشور بیمه هستند، ‌ افزود: خبرنگارانی که تاکنون برای بیمه خود اقدام نکرده اند می توانند به وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان های تابعه ی آن مراجعه کنند و راهنمایی های مورد نیاز برای حمایت های بیمه ای، دریافت کنند.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: در حقیقت، ‌ خبرنگاران نیز هیچ تفاوتی با کارمندان بخش های خصوصی، ‌ دولتی و عمومی ندارند و می توانند در هر شرایطی و موقعیتی که هستند خود را بیمه کنند.
محصولي در مورد بهره مند شدن خبرنگاران از بيمه مشاغل سخت و زيان آور نيز گفت: كارگروهي در وزارت رفاه براي بررسي اين مساله و اجرايي شدن اين نوع بيمه تشكيل شده و ما همچنان در انتظار ارزيابي اين كارگروه و نتايج حاصل از آن هستيم.