به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، حمیدرضا حاجیبابایی، وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که این وزارتخانه برای حل مشکل سرانه مدارس چه برنامهای دارد؟، اظهار داشت: این روزها بودجه جاری کشور کاهش بسیار سنگینی داشته است که البته این کاهش در آموزش و پرورش خیلی وجود نداشته است اما برای اقداماتمان اولویتبندی داریم.

وی اضافه کرد: اعتباراتی که به ما تخصیص پیدا می‌کند، با توجه به این اولویت‌بندی، هزینه می‌شود؛ به عنوان مثال اول باید حقوق را بپردازیم، سپس به مشکلات شبانه‌روزی‌ها برسیم و به ترتیب اعتبارات اختصاص می‌یابد.

* قول رئیس‌جمهور برای پرداخت سرانه مدارس

حاجی‌بابایی به بحثسرانه مدارس اشاره کرد و افزود: در این زمینه رئیس جمهور و دولت قول دادند که مساعدت کنند، ضمن اینکه برخی از محدودیت‌های اعتباری و تخصیصی برای همیشه نیست و کوتاه‌مدت است؛ تمام فرهنگیان و مدیران می‌دانند که در حال حاضر در بعضی از زمینه‌ها دستمان بسته است.

وی در پاسخ به این پرسش که «چه زمانی سرانه‌ها دراختیار مدارس قرار می‌گیرد؟»، ادامه داد: نمی‌توانیم وعده‌ای بدهم؛ باید شرایط به شکلی باشد که بودجه در اختیارمان قرار گیرد.

* مدارس فعلاً از پرداخت کامل قبوض آب، برق و گاز معافند


وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه «میزان سرانه هر مدرسه چقدر است؟»، اظهار داشت: سرانه، پارامترهای گوناگونی دارد و ممکن است ۱۰ رقم را تحت عنوان سرانه داشته باشیم؛ یکی از موارد سرانه، پرداخت پول آب، برق و گاز مدارس است که در حال حاضر مدارس پرداخت نمی‌کنند.

وی افزود: با وزرای مربوطه هماهنگ کردیم که با توجه به اینکه سرانه به مدارس پرداخت نمیشود، آنها نیز صددرصد وجوه آب، برق و گاز را دریافت نکنند و هر زمان که اعتبارات تخصیص یافت، مدارس به پرداخت پول آب، برق و گاز بپردازند؛ لذا در کشور هیچ مدرسهای به دلیل نپرداختن قبوض، با قطع آب، برق و گاز مواجه نمیشود.