به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، آمارهای ارائه شده از سوی مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای - ماهر- نشان می دهد که در دو ماه مهر و آبان سال جاری استان تهران دارای بیشترین تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده به انواع بدافزار بوده و در مجموع نیز بالغ بر ۱۷۱ آدرس آلوده اینترنتی دراین بازه زمانی در کل کشور شناسایی شده است.

فعالیت تله بدافزار برای شناسایی کرم های اینترنتی

بدافزار واژه کوتاه شده نرم افزار مخرب(malicious software) است که برای توصیف تمام ویروسها، کرمها، جاسوس افزارها و تقریبا هر چیزی که به طور خاص برای صدمه به رایانه و یا سرقت اطلاعات طراحی شده به کار می رود.
براین اساس سازمان فناوری اطلاعات با راه اندازی مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای نسبت به ایجاد تله بدافزار در کشور اقدام کرده تا از حملات رایانه ای در سطح شبکه اینترنت جلوگیری کند. این شبکه که با هدف ثبت نقاط ضعف امنیتی سیستم‌های رایانه ای و نوع حمله به آنها در کشور به عنوان یک پروژه ملی تعریف شده ماهانه به صورت میانگین بالغ بر یک هزار و ۶۰۰ بدافزار را به دام می اندازد.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای – ماهر - برای ارتقای امنیت فضای تبادل اطلاعات در پایان هر ماه پس از جمع آوری و تحلیل داده‌ از شبکه " تله بدافزار " گزارشی مبنی بر میزان گسترده آلودگی سیستم های رایانه ای به انواع بدافزار در استانهای کشور ارائه می کند که این امر بیانگر تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده در هر استان است.

در این راستا و براساس اعلام این مرکز، نمودارهای حملات اینترنتی صورت گرفته نشان می دهد که میزان حملات انواع بدافزار در استانهای کشور به مراتب نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته و در این میان طی دو ماه مهر و آبان نیز این حملات روند نزولی چشمگیری را طی کرده اند.

بروز بیشترین حملات انواع بدافزارها به رایانه های تهرانی ها

به گزارش مهر، آمارهای به دست آمده در ماههای مهر و آبان امسال نشان می دهد که بیشترین تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده مربوط به استانهای تهران و پس از آن یزد و بوشهر بوده و از نظر تعداد آدرسهای آلوده و نیز تعداد دفعات ارسال نرم افزار مخرب تهران در مکان نخست این جدول قرار دارد.

در بررسی های به عمل آمده بیشترین حمله بدافزارها به استانهای کشور در مهرماه به ۱۲۵ مورد آدرس اینترنتی آلوده شکل گرفته که در این مورد ۲۵ آدرس اینترنتی شناسایی شده مربوط به استان تهران، ۱۵ مورد مربوط به یزد و ۱۴ مورد مربوط به بوشهر بوده است.در ‌آبان ماه نیز ۴۶ مورد آدرس اینترنتی آلوده به انواع نرم افزار مخرب در استانهای کشور شناسایی شده که براین اساس استانهای تهران با ۱۸ مورد، اصفهان با ۶ مورد و آذربایجان غربی و فارس با ۴ مورد آلودگی بیشترین تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده به انواع نرم افزارهای مخرب را داشته اند. براین اساس شواهد نشان می دهد که سیستم های رایانه ای این استانها بیشترین نقاط ضعف امنیتی در کشور را دارا هستند و میزان درصد آلودگی آدرسهای اینترنتی در این استانها به مراتب بیشتر از دیگر استانها است.


گزارشهای ارائه شده از آلوده ترین استانهای اینترنتی در مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد که در استانهای کشور در مهرماه سال ۹۰ بالغ بر ۸۱۹ مورد و در آبان ماه سال ۹۰ بالغ بر ۵۴۱ مورد حمله اینترنتی شناسایی شده است.

بررسی ها از استانهای آلوده به انواع نرم افزارهای مخرب در مهرماه ۹۰ حاکی از آن بود که استان تهران با ۱۹۳ مورد، تهران ۱۷۸ مورد و آذربایجان شرقی با ۱۲۳ مورد آلوده ترین استانها از حیث حملات انواع بدافزارها بوده اند. همچنین براساس این بررسی ها در آبان ماه ۹۰ نیز استان یزد با ۱۷۱ مورد، تهران با ۴۷ و کرمانشاه با ۴۲ مورد بیشترین آمار حملات بدافزارهای اینترنتی را به خود اختصاص دادند.