به گزارش سلامت نیوز، مرضیه وحید دستجردی پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دغدغه های مردم از خطرات ناشی از دکل های موبایل و اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت گفت: در بخش سلامت محیط اظهارنظرهای دقیقی از سوی کارشناسان و مسئولان مربوطه انجام شده و همکاری تنگاتنگی با وزارت ارتباطات در زمینه بررسی تشعشعات دکل های موبایل صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه طبق گزارشات ارائه شده تاکنون این تشعشعات تاثیر منفی بر سلامت مردم نداشته است اضافه کرد: آنچه وزارت بهداشت تا به حال بررسی کرده نشان می دهد که تشعشعات دکل های موبایل سلامتی افراد را به مخاطره نمی اندازد اما گزارش نهایی از این موضوع هفته آینده ارائه خواهد شد.

وحید دستجردی تاکید کرد که هفته آینده دو وزارتخانه ارتباطات و بهداشت طی جلسه مشترکی گزارشات نهایی خود در این زمینه را بررسی کرده و گزارش علمی نهایی را در مورد میزان تاثیر و یا عدم تاثیر تشعشعات دکل های موبایل ارائه خواهد شد..

به گزارش مهر، طبق اعلام سازمان انرژی اتمی با توجه به بررسی های به عمل آمده، شرایط نصب و بهره برداری از آنتنهای BTS در ایران به گونه ای است که در شرایط فعلی و بر مبنای اطلاعات تایید شده توسط مجامع علمی جهانی، مردم می توانند بدون نگرانی با استفاده از این فناوری سودمند ارتباطات برقرار کنند.

مرکز نظام ایمنی هسته ای امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی به طور مستمر بر عملکرد اپراتورهای تلفن همراه نظارت دارد تا اطمینان حاصل شود که همواره شدت میدان های الکترومغناطیسی ناشی از نصب آنتن های فوق در محل های کار و زندگی مردم با استانداردهای مربوطه مطابقت دارد.