دكتر حسين توكلي با بيان اينكه در حال حاضر در آزمون سراسري ۹۰ حدود ۹۴۸هزار نفر ثبتنام كردهاند، اظهاركرد: همچنين ويرايش اطلاعات همزمان با مهلت مجدد ثبتنام از ۲۵ بهمن ماه آغاز ميشود.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به آن دسته از داوطلبانی که در مهلت مقرر ثبت‌نام که از ۱۶آذر ماه آغاز شده بود، نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نکرده‌اند، اظهارکرد: این دسته از داوطلبان می‌توانند تا دوم اسفند ماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www. sanjesh. org نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

توکلی افزود: همچنین داوطلبان می‌توانند به منظور اطمینان از اطلاعات ثبت‌نامی خود به سیستم ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی تا دوم اسفند ماه به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند و پس از مشاهده اطلاعات ثبت‌نامی در صورت لزوم نسبت به ویرایش اطلاعات بر اساس دستورالعمل مندرج در سایت اقدام کنند.

وي با اشاره به داوطلباني كه موفق به اعلام علاقمندي به دانشگاه پيام نور و مؤسسات غيرانتفاعي نشدهاند و همچنين علاقهمندي به شركت در گروههاي آزمايشي هنر يا زبانهاي خارجي را اعلام نكردهاند، گفت: اين افراد ميتوانند در مهلتهاي اعلام شده به سايت سازمان مراجعه و با توجه به دستورالعمل مربوطه حسب مورد اقدام به ثبتنام يا اعلام علاقهمندي به دانشگاه پيام نور و مؤسسات غيرانتفاعي و همچنين گروه آزمايشي هنر يا زبانهاي خارجي كنند.