به گزارش افکارنیوز به نقل از کارگر نیوز، فتحالله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور درباره اصلاح قانون کار اظهار کرد: اگر این تغییرات در مجلس تصویب شود دست کارفرمایان برای اخراج کارگران بازتر خواهد شد چرا که بر قراردادهای سفید امضا تاکید کرده است.

بیات ادامه داد: بر اساس قانون فعلی کار اگر نیرویی وارد کارگاه، کارخانه یا شرکتی شد کارفرما موظف است وی را به خاطر حوادثناشی از کار بیمه کند اما در اصلاحیه جدید قانون کار این مساله دیده نمی شود و کارفرما را به بیمه مختار است.

وی تصریح کرد: اگر چنین رویه‌ای در پیش گرفته شود بیمه تامین اجتماعی هم از بین می رود و اساسا حق بیمه‌هایی هم که کارگران همه ساله به صندوق تامین اجتماعی می ریزند تا در دوران بازنشستگی خود از آن استفاده کنند بی معنا خواهد بود.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تغییر بیمههای اجباری به اختیاری در تغییر اصلاحیه قانون کار نادرست دانست و گفت: بیمه تامین اجتماعی اصلی ترین مطالبه کارگران است که متاسفانه در اصلاحیه قانون کار نادیده گرفته شده است.