به گزارش افکارنیوز به نقل از مردم سالاری، يکي از متهمان اين پرونده به نام ح ا پس از دستگيري و دو ماه حبس با قرار وثيقه ۲۰ ميليون توماني از زندان آزاد شد و متهم ديگر پرونده هنوز متواري است.

وکیل انجمن حمایت از حیوانات به عنوان شاکی پرونده در این جلسه شرکت و اشد مجازات را برای عاملین این جنایت خواستار انتشار تصاویر کشتار بیرحمانه یک خرس قهوه‌ای ماده و دو توله‌اش، در حالیک ه شکم توله خرس‌های زنده پاره شده بود و در همان حال به آغوش مادر غرق در خون خود پناه می‌بردند، آنقدر دردناک و تکان دهنده بود که برای نخستین بار موجی از اعتراض و انزجار عمومی‌را به دنبال داشت و احساسات بسیاری از مردم کشور را جریحه‌دار کرد.

به دنبال این اتفاق تلخ، ۲۰ شهریور به همت گروه‌های حامی‌محیط‌زیست و حیوانات طی بیانیه ای بعنوان ” روز ملی مبارزه با خشونت علیه حیوانات” نامگذاری شد.

در صورت موافقت شوراي شهر شهرستان سميرم، انجمن حمايت از حيوانات تنديس خرس مادر و دو توله خرس سلاخي شده را ساخته و در يکي از ميادين اين شهرستان نصب خواهد کرد. هزينه اين طرح از طريق مشارکتهاي مردميو توسط انجمن حمايت از حيوانات تامين خواهد شد.