به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر ، براساس آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال در ۹ ماه سال جاری یک میلیون و ۶۷ هزار و ۶۸۷ واقعه ولادت به ثبت رسیده که بر این اساس ، نرخ خام حاصل از ثبت ولادت در کشور ۱۸.۸ در هزار به دست آمده است.

تعداد ولادت ثبت شده شهری ۸۴۹ هزار و ۴۵۳ رویداد و تعداد ولادت روستایی نیز ۲۱۸ هزار و ۲۳۴ رویداد بوده است و به طور متوسط در مقابل هر ولادت روستایی، ۳.۸ ولادت شهری به ثبت رسیده است.
نسبت جنسی حاصل از ثبت ولادت دراین مدت برابر با ۱۰۵.۵ است که همین شاخص در مدت مشابه سال قبل ۱۰۵.۱ بوده است. یعنی در مقابل هر ۱۰۰ واقعه ولادت ثبت شده دختر حدود ۱۰۵.۵ واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است.

همچنین استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و گلستان به ترتیب با ۳۱.۴ و۲۳.۹ و۲۳.۳ در هزار بیشترین و استان های گیلان، مازندران و تهران به ترتیب با ۱۳ و۱۴.۴و ۱۵.۱درهزارکمترین نرخ ثبت ولادت را به خود اختصاص داده اند.

براساس گزارش سازمان ثبت احوال در نه ماهه امسال ۲۶۷ هزار و ۴۹۵ واقعه فوت به ثبت رسیده و براین اساس، نرخ خام حاصل از ثبت فوت در کشور ۴.۷ در هزار به دست آمده است.

استانهای گیلان، خراسان جنوبی و خراسان شمالی به ترتیب با ۵.۹ و۵.۶۶ و۵.۶۵ در هزار بیشترین و استان های البرز، ‌کرمان و تهران به ترتیب با ۳.۶۷ و۳.۷ و ۴.۱ درهزارکمترین نرخ ثبت فوت را به خود اختصاص داده اند.

در ۹ ماهه سال ۱۳۹۱ در مقابل هر ۱۰۰ فوت ثبت شده زنان تعداد ۱۲۹.۷ مورد فوت مردان به ثبت رسیده است که همین نسبت در مدت مشابه سال قبل ۱۳۱ بوده است.