این خودرو توسط یک جوان نیجریه ای ساکن شهر ایبادان در جنوب غرب این کشور ساخته شد.

افکارنیوز: این جوان با استفاده از نی و چوب های حصیری این خودرو را ساخت. این تصویر توسط یک عکاس آفریقایی خبرگزاری رویترز گرفته شد.

کد خبر: 183395