گرب می گوید که هنر تعادل سنگ ها قرنهاست که در فرهنگ های مختلف دنیا، از یک کنجکاوی ساده به مراسم درمانی، آرامش روانی و هنر طراحی تکامل یافته است.

افکارنیوز: مایک گرب، هنرمند اهل کلرادو، با استفاده از نیروی جاذبه و توانایی عجیبش در یافتن تعادل طبیعی سنگ ها، برج هایی شگفت انگیز از سنگ های متعادل خلق کرده است. گرب می گوید که هنر تعادل سنگ ها قرنهاست که در فرهنگ های مختلف دنیا، از یک کنجکاوی ساده به مراسم درمانی، آرامش روانی و هنر طراحی تکامل یافته است.

او چگونه این کار را انجام می دهد؟ گرب در وبسایت خود، Gravityglue، توضیح می دهد:

بنیادی ترین عنصر برقراری تعادل در معنای فیزیکی، یافتن نوعی سه پایه برای زیر سنگ است. هر سنگی پوشیده از دندانه های ریز و درشتی است که می توانند مثل یک سه پایه برای سنگ های بالایی عمل کنند و آنها را راست نگه دارند. در بیشتر جهات می توان سنگ هایی قرار داد. با دقت و توجه فراوان به حس سنگ ها، حتی شروع می کنید به حس کردن کوچکترین صداهایی که در اثر تماس یک سنگ بر روی دیگری ایجاد می شوند. در تعادل های نقطه ای کوچکتر، این صداها را می توان در مقیاس کوچکتر از میلیمتر حس کرد. بعضی از تعادل های نقطه ای به شما تصور بی وزنی می دهند، زیرا گویی سنگ ها اصلاً با هم تماسی ندارند.

رسیدن به تعادلی چالش برانگیز مستلزم فکر کردن به عناصر ذهنی و فیزیکی بطور همزمان است. شما باید سنگ هایی که با آنها کار می کنید را بشناسید. بعضی از ویژگی های یک سنگ با ویژگی های سنگی دیگر همخوانی بیشتری دارند و برای راست، چپ، بالا و پایین و عقب و جلوی سنگ هم همینطور است. ترفندی که من پیدا کردم این است که باید با سنگ ها بازی و آزمایش کرد. هرچه به رسیدن تعادل نزدیکتر شوید، حس می کنید سنگ بی وزن تر می شود. زیرا اکثر کار بر روی سنگی صورت می گیرد که تلاش می کنید آن را متعادل نگه دارید. راهنمایی دیگری که من برای شما دارم این است که سعی کنید از سنگ های بزرگ استفاده کنید. استفاده از سنگ های بزرگ باعث می شود که مقیاس صداهایی که حس می کنید بزرگتر شود. از این گذشته، هر چه وزن سنگ بیشتر باشد، در مقابل نیروی باد و نیروهای فرسایشی، مقاومت بیشتری نشان می دهد.

کد خبر: 183408