كيهان: پس از غيبت طولاني دو پسربچه ۵ ساله كه مادرانشان به خيال اينكه آنها در حال بازي در منزل هستند مشخص شد كه اين دو پسربچه به خارج از منزل رفته و بازيشان را كنار چاله آب ادامه مي دهند كه در اين حين در چاله آب افتاده و غرق مي شوند. تلاش مادران براي نجات جان فرزندان خود بي ثمر بوده و با وجود تلاش هاي بسيار پزشكي، اين دو پسربچه جان خود را از دست دادند.