حکم اعدام حسین ن ز پس از آنکه قاضی دادگاه دلایل و دفاعیات متهم را قانع کننده ندانست صادر شده است.

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری برناما، حسین ماه مارس ۲۰۱۰(اسفندماه ۱۳۸۸) به همراه امید ل دیگر ایرانی که چندی پیش از زندان آزاد شده دستگیر شده است.

حکم آزادی امید ماه گذشته به دلیل عدم اثبات جرم او در قاچاق مواد مخدر توسط همین دادگاه صادر شد.

قاضی دادگاه علت مجرم شناختن متهم را عدم مطابقت دفاعیات او در روند بازجویی و نام بردن از اشخاصی که وجود آنها اثبات نشده عنوان کرد.