شیعه نیوز نوشت:مبتنی بر سنت رایج در ساخت مساجد، این مسجد نیز دارای حیاط خلوت، نورگیر، ساختار گنبدی شکل و مناره است ولی در این پروژه به جای استفاده از مصالحی چون سنگ و اغلب پر هزینه که در بقیه این گونه بناهای مذهبی استفاده میگردد از توپ ژیمناستیک که حتی قابل دسترس در تمامی مراکز فروش میباشد، استفاده شده است و این احساس را منتقل میکند که گویی هر فردی جزیی از این ساختار ساده است.