ساخت اسکله کاسپین در حریم ساحل طلایی زیباکنار که هفتصد سال طول کشیده تا دست طبیعت ماسه های الک شده را در این مکان انبار کند و یکی از بی نظیرترین اکوسیستمهای دنیا را پدید آورد - به عقیده متخصصان محیط زیست خیانتی تاریخی به نسلی نیامده است که هنوز روح در کالبد ندارد.

تخریب دهها کیلومتر مربع از بهترین سواحل ریزدانه دنیا در حاشیه شرقی تالاب انزلی به شدت ادامه دارد و هزاران ماشین سنگین در حال ساخت اسکله ای هستند که ابهامات بسیاری در مورد داشتن ارزیابی زیست محیطی در پرونده اش وجود دارد.

بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی در حالی کیلومترها متر مربع از سواحل را در اشغال دارد که به عقیده متخصصان محیط زیست دریایی، طراحی و جانمایی موج شکنهای طویل در این بندر منجر به تخریب سواحل پایین دست شده که آثار ویرانگر آن به زودی خودنمایی می کند.

یک استاد دانشگاه در اینباره به خبرنگار مهر می گوید: ساخت اسکله کاسپین به اندازه ای مخرب و ویرانگر است که نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور نوشته ام و در آن ضمن شرح مصائب ساخت این اسکله و تخریب گسترده ای که به دنبال دارد تقاضا کرده ام ساخت آن را متوقف کند