هتل مونت کارلو در لاس وگاس امریکا با ۳،۰۰۲ اتاقهتل Mirage در لاس وگاس امریکا با ۳،۰۴۴ اتاقدهکده بندر دیزنی نیواورلئان ریورساید و محله فرانسوی با ۳،۰۵۶ اتاقهتل Caesars Palace در لاس وگاس امریکا با ۳،۳۴۰ اتاقHilton Hawaiian Village در هونولولو مرکز ایالت هاوایی در امریکا با ۳،۳۸۶ اتاقهتل Shinagawa Prince در توکیو ژاپن با ۳،۶۸۰ اتاقسیرک در لاس وگاس امریکا با ۳،۷۷۴ اتاقهتل Bellagio در لاس وگاس امریکا با ۳،۹۹۳ اتاقهتل Aria Resort در لاس وگاس امریکا با ۴،۰۰۴ اتاقهتل Excalibur در لاس وگاس امریکا با ۴،۰۰۸ اتاقهتل Ambassador City Jomtien در پاتایا تایلند با ۴،۲۱۹ اتاقهتل Luxor در لاس وگاس امریکا با ۴،۴۰۸ اتاقهتل Encore در لاس وگاس امریکا با ۴،۵۷۰ اتاقهتل Wynn در لاس وگاس امریکا با ۴،۵۷۰ اتاقآسیا در دبی با ۶،۵۰۰ اتاقهتل ونیزی در لاس وگاس امریکا با ۷،۱۱۷ اتاقهتل MGM در لاس وگاس امریکا با ۷،۳۷۲ اتاقهتل Izmaylovo در مسکو با ۷،۵۰۰ اتاق